Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 46
กสม. สุภัทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กสม. สุภัทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ สมนึก นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี นายเทวินทร์ วิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่เรือนจำให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในส่วนงานต่างๆภายในเรือนจำ การปฏิบัติตามระเบียบราชฑัณฑ์ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่ครอบคลุมในทุกมิติ 
รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรือนจำ อาทิเช่น ขอสนับสนุนเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ต้องขัง
ทั้งนี้คณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ภายในเรือนจำ ได้แก่ เรือนนอน สถานพยาบาล โรงครัวประกอบอาหาร ส่วนซักล้าง ซักผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องสมุด พื้นที่นันทนาการ สำหรับเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ได้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา การอบรมฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง
ข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัว กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และสร้างความตระหนัก ความรับรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396497
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
139
คน