Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 24
กสม. ประชุมรับฟังสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในงาน "เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2"
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม sapphire 101 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นางสาวสุภัทรา นาคะผิว นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2" ห้องย่อย: เสียงสะท้อนสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งตัวแทนจากกลุ่มสตรี รวมถึงสตรีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ และแรงงานข้ามชาติ เข้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4901618
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
368
คน