Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 62
กสม. สุภัทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตาก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ สมนึก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำตาก และเจ้าหน้าที่เรือนจำให้การต้อนรับ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่บางส่วนภายในเรือนจำ ได้แก่ สถานพยาบาล ภายในเป็นที่พักผู้ป่วย โรงครัวประกอบอาหาร ส่วนซักล้าง ซักผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ส่วนให้การศึกษาอบรม การฝึกมวยไทย รำมวยไทย และส่วนฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง ที่มีการสอนการถักผ้าลูกไม้โครเชต์ และร้านกาแฟ
จากนั้น เวลา 12.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายพลพสิษฐ์ วงค์อ้ายตนะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และภารกิจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
อนึ่ง ข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ กสม.จะนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัว กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และสร้างความตระหนัก ความรับรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340360
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1237
คน