Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
กสม. สุภัทรา รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเพื่อนผู้ใช้ยาไทยขอให้ตรวจสอบประกาศของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิฯ
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเพื่อนผู้ใช้ยาไทยหรือ Thai Network of People who Used Drugs (ThaiNPUD) ร่วมกับมูลนิธิโอโซน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีประกาศของสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่องกำหนดแบบบันทึกการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกาย การตรวจสอบพฤติการณ์และสอบถามความสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2565 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยเห็นว่าแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดหลายส่วน ที่อาจขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน และเจตนารมณ์หลักของประมวลกฎหมายยาเสตติด พ.ศ.2564 จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหรือประกาศต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องรับรอง 604 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5239287
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
35
คน