Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 29
กสม. ศยามล เป็นวิทยากรเวทีเสวนา "การจัดการความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิของรัฐ"
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรเวทีเสวนา การจัดการความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิของรัฐ จัดโดย เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้สิทธิปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมคือ เครือข่ายประชาชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประมาณ 60 คน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวในเวทีเสวนาดังกล่าวว่า ภาครัฐควรแสดงความจริงใจ รับฟังประชาชน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของรัฐ ทั้งนี้ วิธีการใช้ปฏิบัติการข่าว หรือ Information Operation (IO) ไม่ว่ามาจากฝ่ายใดจะก่อให้เกิดความเกลียดชัง และมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นอกจากนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมอบรม มีเนื้อหากล่าวอ้างว่าเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มหนึ่ง และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5239299
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
47
คน