Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 42
กสม. สุภัทรา ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริง การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิคนพิการ จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เร่ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิคนพิการ โดยกล่าวอ้างว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม ไม่รับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยติดเตียง เวลา 13.30 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จากนั้น เวลา 14.30 น. ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การรับบุคคลไร้ที่พึ่ง รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการรับบุคคลไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยติดเตียง เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานได้บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบคำร้อง และเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340387
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1264
คน