Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 20
กสม. ปรีดา ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ทางวัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนประชาชนชาวเลในการสำรวจสภาพพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ได้แก่ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ สุสาน บาฆัด (ที่พักแรมชั่วคราวระหว่างการออกทำการประมง) บริเวณเกาะตง เกาะหลีเป๊ะ และเกาะขนาดเล็กโดยรอบ รวมถึงพื้นที่ทำกินกลางทะเลของชาวเล
จากนั้น เวลา 14.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา รวมทั้งประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ได้แสดงพิกัดและข้อมูลพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเล จากพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะตง และเกาะขนาดเล็กโดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ทำกินทางทะเล รวมจำนวนกว่า 180 จุด ตามที่ได้สำรวจให้ที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ ประชาชนชาวเลในที่ประชุมได้ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณ สุสาน บาฆัด ความผูกพันระหว่างทะเลและวิถีชีวิตของชาวเล ตลอดจนประเพณีและวัฒธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวเล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ได้บันทึกข้อมูลและจะรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบคำร้องและจะเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154077
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
56
คน