Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 18
กสม. ปรีดา ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงและสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จังหวัดสตูล
วันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงและสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จังหวัดสตูล โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล และผู้แทนประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย รับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนชาวเล และสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเล ได้แก่ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ สุสาน บาฆัด (ที่พักแรมชั่วคราวระหว่างการออกทำการประมง) บริเวณเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ และเกาะขนาดเล็กโดยรอบ รวมถึงพื้นที่ทำกินกลางทะเล โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ได้บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูล และจะเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. ที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ได้ลงพื้นร่วมสังเกตุการณ์การดำเนินการของปลัดอำเภอเมืองสตูล (อำเภอเมืองสตูล ส่วนหน้า เกาะหลีเป๊ะ) และประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ในการสำรวจและชี้จุดสภาพลำรางสาธารณะและบึงน้ำจืดสาธารณะดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันลำรางและบึงโดยส่วนใหญ่ได้ถูกแปลสภาพเป็นที่ดิน บ้านเรือน และรีสอร์ท ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝน เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
จากนั้น เวลา 20.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเรื่องลำรางสาธารณะในเกาะหลีเป๊ะ โดยมีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย และปลัดอำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมประชุม ซึ่งประชาชนชาวเลได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนความเดือดร้อน ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อเสนอ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งปลัดอำเภอเมืองสตูล ได้บันทึกข้อมูลและจะรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154066
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
45
คน