Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 22
กสม. ศยามล ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกรณีโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีของประชาชน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมรับฟังข้อเท็จจริง กรณีโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีของประชาชน และประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ จังหวัดสระบุรี
จากนั้นเวลา 13.30 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อห่วงกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF และได้ดูสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4733385
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2640
คน