Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 18
ประธาน กสม. หารือร่วมรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า วางแนวทางจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
ประธาน กสม. หารือร่วมรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า วางแนวทางจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หารือร่วมกับนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถึงแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 3 ร่วมกันระหว่างสององค์กร ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า
 
ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงาน กสม. มีความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตร ปสม. ร่วมกันมาแล้ว 2 รุ่น อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายนักบริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4534544
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
259
คน