Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 16
กสม. ศยามลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กสม. ศยามลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประชุมกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน กรณีกล่าวอ้างว่า การประกาศให้ที่ดินในพื้นที่ตำบลคอโค เป็นที่สาธารณประโยชน์ "ป่าทุ่งอามัลและป่าโคกเพชรน้อย" ส่งผลให้ราษฎรไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
จากนั้นเวลา 16.00 น. รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 21 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กรณีหน่วยงานของรัฐประกาศแนวเขตทับที่ดินของราษฎร
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งอามัลและป่าโคกเพชรน้อยทับที่ดินประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมจังหวัดสุรินทร์  นายอำเภอเมืองสุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคอโค
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4534506
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
221
คน