Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 12
กสม. ปรีดา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหุ้นส่วนร่วมกัน (Partner Ship) โดยให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรับในหลักการเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป
จากนั้น เวลา 10.00 - 13.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ที่ผ่านมา และพิจารณาแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยที่ประชุมมีความเห็นในขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและเยาวชน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412091
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
111
คน