Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 67
กสม. ศยามล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการสร้างความตระหนักรู้ด้านหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน
กสม. ศยามล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการสร้างความตระหนักรู้ด้านหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน “Rule of Law and Human Rights for SDGs 2022” จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการสนับสนุนทุนให้แก่เยาวชนเพื่อการคิดค้นพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมและแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในพื้นที่ของตนต่อไป

ในการนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายเยาวชนและการสร้างความตระหนักรู้ด้านหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน” โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล และอาจารย์ปริศนา คำชาย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปฐมนิเทศถึงรายละเอียดและความสำคัญของโครงการฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบนวัตกรรมสร้างการรับรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Design Thinking)” ด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530666
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
30
คน