Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 19
กสม. สุชาติ ให้ความรู้สร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุปผาแกรนด์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรเรื่อง "สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอบคุณภาพจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412170
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
190
คน