Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
กสม. สุชาติ ให้ความรู้สร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยให้ความรู้ในหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามหลักสากล กลไกสถาบันเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทของ กสม. และข้อห่วงใยของ กสม. ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันในประเด็นข้อห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น การใช้กฎหมายพิเศษในการตรวจค้น การจับกุมบุคคลในพื้นที่เปราะบาง การบังคับตรวจสารพันธุกรรม (DNA) การวิสามัญฆาตกรรม เป็นต้น โดย กสม. ขอให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มีการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การลดเงื่อนไข เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการนี้ ได้มีการแนะนำ สำนักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนราชการในภูมิภาคแห่งแรก ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 31 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412122
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
142
คน