Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 14
กสม. ศยามล ลงพื้นที่ตรวจสอบ-หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีประชาชน จ.อ่างทองได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี กรณีกล่าวอ้างว่าการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ จากการปล่อยสารเคมีและน้ำเสียส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบมานาน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข
จากนั้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่และรับฟังข้อเท็จจริงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แห่งหนึ่ง ขาดการดูแลและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งน้ำจากขยะได้ไหลลงบนพื้นถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แม้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด
ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 กรณี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหากรณีข้างต้นร่วมกับนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่ได้ผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมถึงข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412083
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
103
คน