Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 28
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซา
 
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาและห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงที่ยืดเยื้อ ซึ่งทำให้มีประชาชนที่เป็นพลเรือนเสียชีวิตมากกว่าหมื่นคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก มีประชาชนพลัดถิ่นอีกกว่าหนึ่งล้านคน ขณะที่ช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีความจำเป็นยิ่งต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซายังถูกตัดขาดอย่างต่อเนื่อง

            กสม. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาอย่างเร่งด่วน การหยุดยิงในทันทีและการขจัดอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปกป้องพลเรือน รวมทั้งทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

            กสม. เห็นว่า ทุกฝ่ายจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และประกันว่าประชาชนที่เป็นพลเรือนรวมทั้งคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม และจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนที่เป็นกลางเกี่ยวกับการกระทำต่าง ๆ ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ

            กสม. ขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนของประชาชนจำเป็นต้องได้รับการปกป้องในสถานการณ์ความขัดแย้ง และหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในฉนวนกาซาโดยเร็ว
 
   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
17 พฤศจิกายน 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : 17-11-66-(TH)-แถลงการณ์-กสม-สถานการณ์ฉนวนกาซา-(1).pdf

17/11/2566

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238622
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
0
คน