Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 117
​แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุคาร์บอมบ์บริเวณอาคารที่พักตำรวจ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กและผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ
ตามที่ปรากฏเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ภายในบริเวณอาคารที่พักตำรวจ ตรงข้ามโรงเรียนนราสิกขาลัย เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 40 คนในจำนวนนี้มีเด็กและผู้หญิงที่พักอาศัยและอยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวด้วยนั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติมิตรของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และขอประณามการกระทำอันโหดร้ายของผู้ก่อเหตุที่มุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการก่อเหตุรุนแรงใกล้เขตโรงเรียนและในย่านชุมชนที่พักอาศัย ทำให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นคู่ขัดแย้งในเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงได้รับผลกระทบไปด้วย
กสม. ขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงและได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กสม. ขอยืนยันหลักการคัดค้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความรุนแรงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม 
ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง และติดตามนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว พร้อมท้ังเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสาธารณชนในพื้นที่ด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน 2565

23/11/2565

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340387
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1264
คน