Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
กฏหมาย View : 2477
ระเบียบที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2563 04/12/2563 111 250 kB 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. 2563 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. 2563
2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564 29/03/2564 110 281 kB 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564
3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 27/07/2564 145 159 kB 3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564
4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 10/09/2564 44 253 kB 4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564
5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565 28/11/2565 18 70 kB 5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565 5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4799618
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
313
คน