Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
สื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
Cyberbullying


ทุกวันนี้ปัญหา Cyberbullying เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญ เพราะได้สร้างผลกระทบต่อจิตใจและเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เราต้องเข้าใจและตระหนักว่าทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รูปร่าง หน้าตาอย่างไร หรือเพศอะไร ก็ไม่สมควรตกเป็นเหยื่อของการ bully เพราะถือเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอนำเสนอคลิป VDO ที่น่าสนใจ เรื่อง Cyberbullying จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีใครสักคนโดน Bully!
18/01/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412068
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
88
คน