Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน View : 13259
เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน

“สิทธิมนุษยชนคือชีวิต” หรือ “ชีวิตคือสิทธิมนุษยชน” เป็นคำกล่าวที่รวมความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างลึกซึ้ง แต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

เพลงสิทธิมนุษยชนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกรูปแบบหนึ่งที่สรรค์สร้างแนวความคิดที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการกลั่นกรองและเรียบเรียงด้วยจิตวิญญาณในแนวทางดนตรีจากศิลปินผู้ประพันธ์เพลง นักดนตรี และศิลปินนักร้องถ่ายทอดและสะท้อนความหมายและคุณค่าของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ได้อย่างลึกซึ้งเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

จุดประสงค์ของสื่อเพลงนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ฟังตระหนักเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ รับรู้ และเข้าใจความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสันติสุข เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เท่าเทียมกัน
 
“ให้สังคมเป็นธรรมย้ำตระหนัก ให้บ้านเมืองมีหลักมีศักดิ์ศรี
ให้ผู้คนเป็นธรรม ครองความดี มีสิทธิ เสรี ที่แท้จริง...
ร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องใหญ่ยิ่ง
โลกจะต้องมีหลักให้พักพิง ด้วยความจริง ความงาม และความดี”
(บทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

บทกวีดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสได้ในเพลงชุดนี้ ผลงานเพลงชุดนี้เป็นชุดแรกมีจำนวน ๗ เพลง ประกอบด้วยเพลงเพื่อชีวิต เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง โดย กสม. ได้รับความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานเพลงจากศิลปินหลายท่าน ได้แก่ ครูชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ , เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรางวัลซีไรท์ , หงา คาราวาน , สุเทพ โฮปแฟมมิลี่ , ศุ บุญเลี้ยง , เอ้ นิติกุล , โสธีระ ชัยฤทธิไชย และขันเงิน ไทเทเนียม

เพลงเพื่อชีวิต สถิติดาวน์โหลด ฟังเพลง ดาวน์โหลด เนื้อเพลง
เพลงเพราะเธอคือความหวัง 513
เพลงเพราะเธอคือความหวัง
นิติ'กุล
ลูกโซ่-ลูกศร โฮป แฟมิลี่

หลายคนอยากไปถึง หลายคนอยากไปหาหลายคนเคยผ่านมา ผ่านไปฉันคนนึงที่เฝ้ามอง และฉันคนนึงที่ได้เห็นความเติบโตเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องเป็นไปเพราะเธอคือความหวัง คือหนทางสร้างสังคมใหม่

เพราะเธอคือพลัง บนก้าวย่างของสังคมไทยจารึกสำนึกน่าใส่ใจ ปกป้องไว้ ศักดิ์ศรีความเป็นคน พวกฉันจึงเดินมาด้วยกัน เพื่อนฉันจึงเดินมาด้วยกัน 

มาร่วมสืบสานสร้างสรรค์ ร่วมกับเธอเมื่อใจตรงกันจึงก้าวไป อย่างใสเย็นเพื่อดับทุกข์คลายลำเค็ญ เป็นความหวังเพราะเรามีความหวัง บนเส้นทางสร้างสังคมใหม่ แบ่งปันสิ่งดีงานเอาไว้ ด้วยหัวใจ ให้เธอ
เพลงกวีสิทธิมนุษยชน 319
เพลงกวีสิทธิมนุษยชน
นิติ'กุล
หงา คาราวาน

คือ คุณค่าของคน
คือ ตัวตนบนศักดิ์ศรี
คือ ความหมายบรรดามี
คือ วิถีแห่งความเป็นคน
คือ ความงามของชีวิต
คือ เรื่องสิทธิในทุกแห่งหน
คือ ความจริง ทุกชนชั้น
คือ สิ่งข้ามพ้น เขตกั้น นานา
เพลงคน 243
เพลงคน
นิติ'กุล
โฮป แฟมิลี่

ให้สังคมเป็นธรรมย้ำตระหนัก ให้บ้านเมืองมีหลักมีศักดิ์ศรี
ให้ผู้คนเป็นธรรม ครองความดี มีสิทธิ เสรี ที่แท้จริง...
ร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชน มีศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องใหญ่ยิ่ง
โลกจะต้องมีหลักให้พักพิง ด้วยความจริง ความงาม และความดี 
 
คนกี่คนเกิดมานั้น ทุกคนเป็นคนเหมือนกัน
ต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและศาสนา
จะยากดีมีจนสูงดำต่ำไร้ราคา
แต่ศักดิ์ศรีคุณค่าของคนเหมือนกัน
เพลงสุดทางที่โค้งฟ้า 132
เพลงสุดทางที่โค้งฟ้า
นิติ'กุล
ศุ บุญเลี้ยง

ธอ ผู้แสนไกล ในเนาไพร พงพนา ทิวเขาสูงเสียดฟ้า ที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทาง
ต่างกัน สักเพียงไหน ในหัวใจเราไม่ห่าง ที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทาง ไม่เวิ้งว้าง ใจเราใกล้กัน
ต่างกันเพียงภาษา วาจา แต่แววตาสื่อถึงกัน ต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์ ชาติพันธุ์ แต่รูปพรรณเราเหมือน ๆ กัน
ขอใจเรามีสัมพันธ์ ที่ขวางกั้น แตกต่างกันไม่มีความหมาย แม่เธอจะอยู่แสนไกล เรายังได้มาพบกัน 
ร่วมใจมุ่งไปสร้างสรรค์ ต่อเติมผันที่โค้งฟ้าคราม จับมือเดินไปด้วยกัน แบ่งปันมาทุกข์ไม่ห่าง
ที่โค้งฟ้า เดินมาสุดทาง จุดเริ่มร่วมทางประสานใจเราทุกคน
เพลง ฝันสีรุ้ง 180
เพลง ฝันสีรุ้ง
เอ้ นิติ’กุล
ธารินี จันทรักษา ภัทรพล เนตรวินิจ

ธรรมชาติสาดแสง ลงมา  ใช่เพียงเห็นด้วยตาว่าดำ – ขาว 
เพราะชีวิตจริงคือ รุ้งราว  พริ้งเพริศพราว  งดงามจับใจ... 
ขอเพียงเธออย่าหยุดฝันใฝ่  ถึงรุ้งงามลาวัลย์อันสดใจ 
จงฝันและศรัทธา แม้ดั่งขอบฟ้าไกล  ฝันถึงโลกที่หลากหลาย และเท่าเทียม... 
*  อย่าไปกังวล กับคนที่เห็นต่าง  เรามาช่วยกันสร้าง ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ 
เพราะโลกงามดังรุ้ง และต้องมองกันด้วยใจ  
หาใช่เพียงรูปกาย หรือแค่มองด้วยตา... 
ดนตรี :                                 
* อย่าไปกังวล กับคนที่เห็นต่าง เรามาช่วยกันสร้าง ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ
เพราะว่าโลกเรานั้น ใช่มีเพียงหญิง - ชาย  
ยังคงมีความหลากหลาย  มากมายดุจสีรุ้ง...

 

เห็นรุ้งงามลาวัลย์ เบิกบานหลากสี  เปรียบเหมือนชีวิตทีมี คุณค่าในตัวตน
หากมองให้ลึกถึงความ   เป็นคน  ก็จะเห็นคนที่เท่าเทียม...

(ลองมองให้ลึกถึงความ  เป็นคน  ก็จะเห็นคน...ที่เท่าเทียม)

เพลง สู้เพื่อสิทธิ 233
เพลง สู้เพื่อสิทธิ
เอ้ นิติ’กุล
ภัทรพล เนตรวินิจ,ธารินี จันทรักษา

เคยได้ยิน เขาพูดกัน  ว่าสิทธิ สำคัญไฉน         
ก็ไม่เคย คิดเฉลียวใจ  จนได้ กระทบกับตัว 
เมื่อมี ภัยร้าย เข้ามา  สร้างปัญหา ชุมชน รอบตัว       
ชาวบ้าน พากัน หวาดกลัว  ชีวิตมืดมัว จะให้พึ่งพาใคร   จะไปพึ่งพาใคร...
* มันคงถึงเวลา  เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ 
มันคงได้เวลา เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องชีวิต 
แลกกับความเป็นธรรมด้วยชีวิต  เราสู้เพื่อสิทธิ  สู้เพื่อชุมชน...(เราสู้เพื่อสิทธิ เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคน...) 
รู้ร้อน รู้หนาว  รู้เรื่องราว ปัญหาชุมชน 
ก็ใครเล่า จะอดทน นั่งนิ่งมอง พี่น้อง ถูกคุกคาม 
เมื่อมีภัยร้ายเข้ามา สร้างปัญหาชุมชนรอบตัว  ต้องอุทิศตน และรวมตัว ไม่ต้องหวาดกลัว เราจะสู้ด้วยกัน …

Solo : ……………………………………………..(ซ้ำ * )

ขออย่าละทิ้งพวกเขา  ให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง 
หากไม่สู้ปัญหาคงประดัง จะฝากฝังสิ่งใดให้ลูกหลาน 
เมื่อมีภัยร้ายเข้ามา สร้างปัญหาชุมชนรอบตัว  ต้องอุทิศตน และรวมตัว ไม่ต้องหวาดกลัว เราจะสู้ด้วยกัน …

(ซ้ำ *)


เพลงไทยลูกทุ่ง สถิติดาวน์โหลด ฟังเพลง ดาวน์โหลด เนื้อเพลง
เพลงสิทธิมนุษยชน 312
เพลงสิทธิมนุษยชน

ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ

เกิดเป็นมนุษย์ บุรุษ สตรี กฎหมายให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ยากดีมีจนทุกคนสำคัญ ขอเพียงยึดมั่นตามกติกา 
คนแก่ หนุ่มสาว เด็ก เยาวชน สิทธิของคนย่อมมีทั่วหน้า 
ผู้ที่พิการ พ่อค้า แม่ค้า ชาวสวน ไร่นา หรือว่าคนงาน 
 
* สิทธิมนุษยชน เป็นของปวงชนตามที่กล่าวขาน
ตัวบทกฎหมายอย่าได้มองผ่าน คณะกรรมการสิทธิทุกท่านให้การดูแล 
เมื่อมีปัญหาปรึกษาผู้รู้ ให้ท่านช่วยดู และหาทางแก้
ต้องป้องกันตนถ้าโดนรังแก กฎหมายดีแน่แก้การล่วงเกิน 
ต้องป้องกันตนถ้าโดนรังแก กฎหมายดีแน่แก้การล่วงเกิน 
(* ซ้ำ)

เพลงสตริง สถิติดาวน์โหลด ฟังเพลง ดาวน์โหลด เนื้อเพลง
เพลงย่อมมีสิทธิ 250
เพลงย่อมมีสิทธิ

ไทเทเนียม

* เกิดมาทุกคน คนเราย่อมมีสิทธิ์ สิทธิ...มนุษยชน โว้โวโว่โว
เกิดมาเป็นคน ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ สิทธิ...มนุษยชน โว้ โวโว่โวโว้โว
โว โว้ โว อย่าให้เค้าเอาสิทธิ์ เราไป ....No!…No!!!!… อย่าให้เขาเอาสิทธิ์เราไป
(แร็พ) สิทธิไม่ใช่ทิฐิ คือกรรมสิทธิ์ของแต่ละบุคคล มีสิทธิคิด มีสิทธิ์ใช้ชีวิต มีสิทธิดิ้นรน
มีสิทธิเท่าเทียม ทั้งรวยและจน นี้คือเสรีภาพของมนุษย์ นี้คือศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
ไม่ว่าจะสีไหน ดำ ขาว แดง เหลือง แล้วจะเหลืออะไร ถ้าไม่มีความเคารพ
ให้กันและกัน ทั้งคุณและเขา Stop ! I can’t fight หยุดการฆ่าฟัน
ขอสันติ เสรี ไม่ว่าจะศาสนาไหน ก็จะขอร้อง Please…ใช่!
เพราะต่อไปนี้จะไม่มีการเบียดเบียน จะไม่มีการเอาเปรียบ จะไม่มีการเปรียบเทียบ 
จะไม่มีการรังเกียจ จะไม่มีการเบียดเสียด ละเมิดสิทธิ...เพราะ
(ซ้ำ *)

(แร็พ) อย่าให้เขาเอาสิทธิ์เราไป...มีเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า...ใหม่
ใหม่ อายุ 9 ขวบ แล้วใหม่ไม่มีใคร แม่ใหม่เพิ่งเสีย แล้วพ่อใหม่ ใหม่ไม่เคยเจอและไม่รู้
ว่าเป็นใคร 9 ขวบอยู่บนโลกที่เหมือนนรก นอนใต้สะพานที่สกปรก และห้ามกลับมานอน
ถ้าไม่ขายพวงมาลัยให้หมด เงินต้องครบ ถ้าไม่ครบ อาจจะโดนซ้อมและก็ตบ มีใครจะรู้ไหม 
ว่าใหม่รู้สึกยังไง อยู่ในโลกที่เดียวดาย อายุแค่นี้คงถามว่าทำไม ทำไมแทนที่จะเป็นนักเรียนดีเด่นของอาจารย์ สังคม...กลายเป็นหันมามองว่า เป็นเด็กนั่งขอทาน แต่จริง ๆ แล้วเป็นเด็กที่น่าสงสาร 
ถ้าตัวเองเป็นใหม่แล้วคุณจะทำยังไง ในเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจะเอาอะไร
(ซ้ำ *)

(แร็พ) สิทธิ์และเสียงคือสิ่งที่เรามี เพราะฉะนั้นก็ควรรักษามันให้ดี อยากให้รู้ว่าโลกใบนี้นั้นเต็มไปด้วยคดี อย่ามองข้ามสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สักหนึ่งคน ทุกคนนั้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน เหมือนเด็กทุกคนมีสิทธิ์เข้าเรียนกัน ถึงพ่อแม่จะยากจนก็ต้องให้ความสำคัญ
อนาคตของชาติจะส่องสว่างเหมือนกับ Sun ! Sun ! แล้วก็หันมาใส่ใจมัน ศึกษาให้มากขึ้น 
แล้วก็หันมาใส่ใจกัน แล้วก็หันหน้ามาหากัน ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือ One 
Love is all we need One love is all we need 
Love is all we need One love is all we need…Everybody say
(ซ้ำ *)
 
เพลงสัตว์สังคม 208
เพลงสัตว์สังคม
โสธีระ ชัยฤทธิไชย
Kaijo Brothers

ฉัน เธอ ผม คุณ เป็นนายทุนเป็นลูกจ้าง
เป็นพนักงานก่อสร้างผู้คุมงานสถาปนิก
ล้วนแล้วดำเนินกันไปตามหน้าที่ทางสังคมต่างทิศ
แตกต่างกันทางการกระทำแต่ที่เหมือนกันคือ
ทุกทุกคนล้วนแล้วแต่มีชีวิต
ผมว่าค่อนข้างมีความสำคัญในการให้ความเคารพสิทธิ์
กันและกัน, ฉันกับเธอ, ผมกับคุณ, คนทุกคน
เห็นคุณค่าของกันและกัน มันเป็นการบ่งบอกทางสังคมทีเคารพสิทธิ์ 
ถ้าเกิดเป็นความต้องการของทุกคน
มาช่วยกันร้อง We need it, We need it สิทธิ สิทธิ

* ใครเล่าบรรญัติกฎแบบชนชั้น ( 1 Time)
แบ่งเชื้อชาติแยกสีผิวตามชาติพันธุ์
ใครเล่าบรรญัติกฎแบบชนชั้น
ถ้ามีกำเนิดชีวิตทุกชีวิตก็มีสิทธิ์
ใครเล่าบรรญัติกฎแบบชนชั้น
แบ่งเชื้อชาติ แยกสีผิวตามชาติพันธุ์
ใครเล่าบรรญัติกฎแบบชนชั้น
ถ้ามีกำเนิดมีชีวิตทุกชีวิตก็มีสิทธิ เท่า ๆ กัน

สิทธิในความเป็นคน สิทธิในความเป็นมนุษยชนหนึ่งคน
สิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัยของตน สิทธิในความเป็นประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งหรือหนึ่งคน ที่มีสิทธิจะใช้ชีวิตดำเนินกันไปตามหน้าที่ในสังคม
สิทธิในการรักษาตน สิทธิในการจะเรียนเพิ่มความรู้ของคน
พึงเรียนรู้การใช้สิทธิ์ พึงเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
บางคนรู้บ้างจึงเรียกร้อง ต้องการแต่สิทธิ์ของตน
จนลืมตัวว่ามีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
หยิบยื่นกันเถิดมนุษย์ เราก็แค่สัตว์สังคม
เห็นแก่สิทธิ์ของตนมากไป จะทำให้เราอยู่ร่วมในสังคมได้ยากไป
การเคารพสิทธิ์ก็คงไม่ยากไป
* ( 2 Time)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4322118
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1362
คน