Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2676083
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
86
คน