Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 7
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องเสวนาและห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องเสวนาและห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. รายละเอียดตามสำเนาประกาศแนบท้าย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3102020
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
108
คน