Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 59
เอกสารประกอบ โครงการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง 'ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี'
เอกสารประกอบ โครงการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง 'ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี' ประกอบด้วย ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  รายละเอียดดังสำเนาเอกสาร PDF แนบท้าย
 
เอกสารประกอบ : ดสำเนาเอกสารฉบบ-PDF.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3084418
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
946
คน