Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 48
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน ประเภทหนังสือ จำนวน 3 รายการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน ประเภทหนังสือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf

2. รายละเอียดและคุณลักษณะการจ้าง.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1352304
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
33
คน