Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 3566
รับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088603
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1844
คน