Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 367
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
           ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 นั้น
           บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) เสร็จสิ้นแล้วปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย คือ นายบุญเกื้อ สมนึก
           ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.45 น.      
           ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ : สรรหา-กสม.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3437600
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1053
คน