Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 989
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088609
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1850
คน