Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1142
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เข้ารับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เข้ารับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ดังต่อไปนี้
          1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
              1.1 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
              1.2 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
          2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
              2.1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง
              2.2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
          
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          2. รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
          3. ใบสมัคร
       

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088604
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1845
คน