Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1896
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ดังต่อไปนี้
          1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
              ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
          2. ตำแหน่งผู้ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
              2.1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
              2.2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
          สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.    
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          2. รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
          3. ายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
          4. ายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
          5. แบบข้อมูลบุคคล
เอกสารประกอบ : 05-1-แบบข้อมูลบุคคลฯ.doc

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088662
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1903
คน