Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 680
ประกาศขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (บริหาร ระดับสูง)
            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (บริหาร ระดับสูง)
          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน 2561 ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร www.nhrc.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๑๔๑ - ๓๘๓๕ และ ๐ - ๒๑๔๑ - ๓๘๖๑

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3086939
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
180
คน