Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 3868
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องรับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน
         
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิจัยและวิชาการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

          รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          2. คุณสมบัติเฉพาะ
          3. แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการ
          4. แบบแสดงผลงาน

             

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2667765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
489
คน