Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 830
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
             สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
             1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
                 1.แบบขอเข้ารับการเลือกสรรฯ 
                 2.แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                 3.แบบแสดงผลงาน 
             2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1 สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
                 1.แบบขอเข้ารับการเลือกสรรฯ 
                 2.แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                 3.แบบแสดงผลงาน 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2672743
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
37
คน