Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 443
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 3 ตำแหน่ง

คณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการรัฐสภาและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินและวิธีการเลือกสรร กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะดำเนินการเลือกสรร ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทะิเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อ จำนวน 9 ราย เข้ารับการเลือกสรร โดยการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง หมายเลขโทรศัพทื 02-141-3861

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2512428
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
179
คน