Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 5721
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังเอกสารแนบท้าย

1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
2. รายชื่อผู้สมัครและที่นั่ง-แถวสอบ.pdf
3. ผังรวมที่นั่งสอบ.pdf
4. แผนที่การเดินทางมาศูนย์สอบธรรมศาสตร์
4-แผนที่-(1).jpg
เอกสารประกอบ : 1-ประกาศรายชื่อผู้สมัคร.pdf
เอกสารประกอบ : 2-รายชื่อ-ที่นั่ง-แถวสอบ.pdf
เอกสารประกอบ : 3-ผังรวมที่นั่งสอบ.pdf
เอกสารประกอบ : 4-แผนที่.jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2713894
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
105
คน