Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1058
​ประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
    1) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
    2) ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ
    3) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิจัยและวิชาการ

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2713893
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
104
คน