Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 811
​ประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
    1) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5 สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน                  
    2) ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมายและคดี
    3) ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 5  - 16 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3346187
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
101
คน