Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 175
แบบสอบถาม “ผลกระทบด้านจราจร จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี”
          แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบด้านจราจร จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี จัดทำโดยคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากนโยบายโครงสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านการจราจร จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ การตอบแบบสอบถามนี้ ขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ โดยจะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสอบถาม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2623126
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1181
คน