Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 13
เลขาธิการ กสม. รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สภ.รส.) กรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะไม่ต่อสัญญาพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเหตุให้นิ้วกลางข้างขวาขาดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ และกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง เงินสวัสดิการ และค่าชดเชยตามกฎหมาย ณ ห้องรับรอง 604 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2045647
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
150
คน