Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 13
สำนักงาน กสม. เข้าร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 42"
            นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เข้าร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 42" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา ศาลปกครองสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา โดยในช่วงเช้าพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและรับมอบของที่ระลึก
            ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ "หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 2560" โดยมีผู้แทนองค์กรอิสระเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9  นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา และนายพินิจ  ตันติวิญญูพงส์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้บรรยายความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน ความเป็นมาและความสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหน้าที่และอำนาจหน้าในการคุ้มครอง การปกป้อง การสนับสนุนส่งเสริม และการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
            นอกจากนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตีชี้ว่าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดมหาราช จังหวัดสงขลา ไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2956274
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
92
คน