Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 1003
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) กำหนดการรายงานตัว และปฐมนิเทศ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) (รายละเอียดคลิก)
          2. กำหนดการรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 (รายละเอียดคลิก)
          3. กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 (รายละเอียดคลิก)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1777949
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
268
คน