Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 213
ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

94760-(1).jpg


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3346161
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
75
คน