Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 12
กสม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีร้องเรียนว่าสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ถูกข่มขู่คุกคามชีวิต
          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 องค์กร Protection International ร้องเรียนต่อ กสม.ขอให้ประสานการคุ้มครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ประกอบด้วย ชุมชนสันติพัฒนา ชุมชนคลองไทร ชุมชนก้าวใหม่ ชุมชนน้ำแดง และชุมชนเพิ่มทรัพย์ ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสมาชิก สกต.หลายรายถูกข่มขู่คุกคามชีวิต จึงต้องการให้เร่งหามาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย รวมทั้งขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจดูแลความเรียบร้อย และป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
          นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้แก่ นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และนายสุเรนทร์ ปะดุกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และพบราษฎรในชุมชนสันติพัฒนา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่า ปัญหาการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนในชุมชนสันติพัฒนาและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินควรมีการเร่งประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมป่าไม้ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป นอกจากนี้ จากการรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนชุมชนสันติพัฒนามีข้อห่วงกังวลอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก สกต. เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สมาชิก สกต.ได้ถูกมุ่งเอาชีวิตซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจได้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเห็นว่าเป็นกรณีอุกอาจและเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้อีก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและมารดาที่ต้องเดินทางไปส่งลูกที่โรงเรียน และชาวบ้านที่ต้องเดินทางออกไปประกอบอาชีพ ก็เกิดความหวาดกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  จึงมีข้อเสนอแนะผ่านมายัง กสม. เพื่อขอให้อำเภอพระแสง และสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจในเครื่องแบบเข้าไปดูแลความเรียบร้อยของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเข้ามาคุ้มครองบุคคลที่ถูกคุกคามชีวิตในลักษณะการคุ้มครองพยาน โดยหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันกับประชาชนชุมชนสันติพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสมต่อไป
          จากการรับฟังข้อมูลเบื้องต้น กสม.จะได้วางแผนไปลงพื้นที่เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหามาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2949119
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1076
คน