Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 47
​กสม.เตือนใจ เสนอรัฐบาลกำหนดนโยบายคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
กสม.เตือนใจ เสนอรัฐบาลกำหนดนโยบายคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน

          วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนา โดยมีภาพรวมปัญหา ๑๑ ประเด็น ในงานประชุมสมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายขบวนประชาสังคมภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานว่า กสม. มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ง่ายขึ้น โดยจะได้มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่น้องสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิได้

          ในการเข้าร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปเสนอแนะต่อรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตาม ขอให้เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนด้วย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1311728
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1024
คน