Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 62
กสม.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดาวจรัสแสงประจำปี 2560
กสม.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลดาวจรัสแสงประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เข้าร่วมงานดาวจรัสแสงปี๋ใหม่เมือง ณ ลานตึกขาว มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าว  จัดโดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ (กป.อพช. ภาคเหนือ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้นักขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนร่วมรำลึก
ถึงนายจรัส ใหม่ยศ  นักสิทธิมนุษยชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
          กิจกรรมในงานดังกล่าวมีพิธีทำบุญทางศาสนา จัดวงเสวนาคนรุ่นใหม่กับสถานการณ์ปัญหามิติด้านสังคมการเมือง การร่วมสมทบทุนกองทุนธนาคารที่ดิน พิธีรดน้ำดำหัวผู้นำนักพัฒนาและนักวิชาการอาวุโสในขบวนงานพัฒนา และการมอบรางวัลดาวจรัสแสง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกองทุนจรัส ใหม่ยศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายหลังที่นายจรัสฯ เสียชีวิต 
          ทั้งนี้ นางเตือนใจ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้แก่  นายจีระศักดิ์ อินทะยศ ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการผันน้ำกกอิงน่าน และนายสรศักดิ์ เสนาะพรไพร ชาวปากะญอ ผู้มุ่งมั่นขับเคลื่อน พ.ร.บ. ป่าชุมชน รวมถึงสมัชชาชนเผ่า  การมอบรางวัลดาวจรัสแสงครั้งนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้ว
          นายสรศักดิ์  เสนาะพรไพร หรือ หยง  ปกาเกอญอ จากแม่ขะปู อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  คนอยู่กับป่า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งขบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาป่าไม้  ที่ดินในภาคเหนือ  ในนามเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ  หรือ ค.ก.น. อีกทั้งยังร่วมขับเคลื่อนในนามเครือข่ายป่าชุมชน  สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย  สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) นอกจากนี้ยังร่วมขับเคลื่อนยกระดับเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางความคิด  สนับสนุนและติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกับพี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจาน  รวมถึงคดีทุ่งป่าคา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
          นายจีระศักดิ์  อินทะยศ  หรือ อู๊ด  ผู้ขับเคลื่อนร่วมกับชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากโครงการผันน้ำ กก – อิง – น่าน จนนำไปสู่การทำงานร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง  และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการต่อสู้โครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง  หรือที่รู้จักกันในนาม “โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง”เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพัฒนา
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1311725
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1021
คน