Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 28
กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ ณ พื้นที่ถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ ณ พื้นที่ถ้ำภูผาเพชร หมู่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และพื้นที่วังสายทอง หมู่ ๑๐ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอทะรัง นางสาววัชรี ศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล นายจำรูญ สงด้วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ และผู้ให้การช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ  เข้าร่วมหารือ โดยข้อเรียกร้องในเบื้องต้นคือ  ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องความอดอยากขาดแคลนอาหารที่เคยมีอยู่ตามฤดูกาล การชะลอการเกิด การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษา สาธารณสุข  อาชีพ  และต้องการที่ดินที่เป็นพื้นที่เฉพาะไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพื่อความอยู่รอดที่มั่นคงของกลุ่ม ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะได้ร่วมมือกันเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มันนิให้คงอยู่ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1311732
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1028
คน