Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 57
กสม. ฉัตรสุดา รับหนังสือจากเครือข่ายสตรี ขอให้ กสม. เสนอ สนช. ถอนร่าง พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....
          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับหนังสือจาก นางสาวธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง พร้อมด้วยเครือข่ายสตรี 4 ภาค ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... และหารือร่วมกับสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2045640
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
143
คน