Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 51
​กสม. เตือนใจ ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ - ส่ง “นางสาวน้ำผึ้ง” เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ
กสม. เตือนใจ ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ
- ส่ง
“นางสาวน้ำผึ้ง” เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ
 
                เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ได้รับสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางเพื่อขอรับวีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ว่า ตนมีความยินดีที่นางสาวน้ำผึ้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จนทำให้นางสาวน้ำผึ้ง ได้รับสัญชาติไทย หนังสือเดินทางประเทศไทย และขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้อนุมัติวีซ่าสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้นางสาวน้ำผึ้งจะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนนักเรียนที่เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and engineering Fair 2019 ที่เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา
                นางเตือนใจ  กล่าวต่อไปว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งที่ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานะทางกฎหมายของอดีตเด็กไร้สัญชาติ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ และช่วยให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและหลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้สถานะ โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนตนหวังว่า กรณีของนางสาวน้ำผึ้งจะเป็นต้นแบบนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สถานะทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อไป
                “ขอชื่นชมมารดาและพี่ชายของนางสาวน้ำผึ้งที่ได้เลี้ยงดู บ่มเพาะความเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศในระดับสากล แม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติโดยไม่มีความย่อท้อ เป็นตัวอย่างครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณภาพ” นางเตือนใจกล่าว
ตามเอกสารแนบ

14/05/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2366145
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
418
คน