Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 264
“เตือนใจ ดีเทศน์” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คนไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง “รางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน” ประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
“เตือนใจ ดีเทศน์” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คนไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง “รางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน” ประจำปี ๒๕๖๑
จากผลงานโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 


                สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำนครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส แถลงผลการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ประจักษ์ในการรับรางวัล “Nansen Refugee Award” หรือรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล หรือ องค์กรผู้อุทิศตนทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย ไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงผู้พลัดถิ่นทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) นี้นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะบุคคลผู้อุทิศชีวิตให้แก่การรณรงค์เพื่อพัฒนาสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๔ ของผู้เข้าชิงรางวัลโดยเป็นผู้แทนจากกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก และนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบสุดท้ายของรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน

                นางเพีย พากิโอ ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รางวัลนี้ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีและคุณูปการของ “ฟริดทอฟ นันเซน (Fridtjof Nansen)” ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมสัญชาตินอร์เวย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยคนแรกขององค์การสันติบาตชาติ (ซึ่งต่อมาคือ องค์การสหประชาชาติ)

                การที่บุคคลสัญชาติไทย คือ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนไทยพลัดถิ่นด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซนนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ ๖๐ ปี ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติพิจารณาให้รางวัลแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ดี ปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติถือเป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก ซึ่งปัจจุบันมีประชากรโลกที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ ประมาณ ๑๐ ล้านคน และ ๑ ใน ๓ ยังเป็นเด็กไร้รัฐ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไร้รัฐในวันหน้า ทั้งนี้ การนำเสนอรางวัลดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยเห็นความสำคัญ และผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป

                อนึ่ง การประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “Nansen Refugee Award”  ประจำปีนี้ จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีให้แก่นางเตือนใจในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นี้
 
เอกสารแนบ
1. ประวัตินางเตือนใจ ดีเทศน์
2. ข่าว-กสม-เตือนใจ-คนไทยคนแรก
 
11/09/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1932186
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
224
คน