Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 67
กสม. เร่งประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได” ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนักปกป้องสิทธิฯ พร้อมเฝ้าระวัง และติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            จากกรณีเมื่อช่วงเย็น วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับหนังสือจากกลุ่ม Protection International ขอให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่และแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได รวมทั้งประชาชนที่คัดค้านการต่อประทานบัตร โรงโม่หินในตำบลดงมะไฟ อำเภอสุรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น
            วันที่ 24 กันยายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับรายงานในกรณีดังกล่าว ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักงาน กสม. เร่งประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้โดยเร่งด่วนในเบื้องต้นได้ประสานกับ พล.ต.ต. สมประสงค์ พิมพิลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนายเลิศศักดิ์ ซึ่งได้รับคำยืนยันจาก พล.ต.ต. สมประสงค์ ว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว
            นางประกายรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ (24 กันยายน 2563) ตนได้พบและหารือกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นายเลิศศักดิ์ และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอให้คุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงจนเกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคล รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเห็นว่าตนเองได้รับผลกระทบด้านสิทธิชุมชนสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกทั้งยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารสำนักงาน กสม. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อร่วมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การชุมนุมของประชาชนในวันปิดโรงโม่หินหลังประทานบัตรหมดอายุในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดย กสม. จะเฝ้าระวังและติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป
ตามเอกสารแนบ

24/09/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2956296
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
114
คน